71- Ik bouw op de Heer

Ik bouw op de Heer

Ik bouw op de Heer,
mijne ziele wacht Hem
en ik hope, en ik hope
op het woord zijner stem.
Mijne ziele wacht op de Heer,
meer dan de wachters op de morgen,
die op de morgen wachten.
Israel hope op de Heer,
want bij de Heer is genade
en veel verlossing bij Hem.
En Hij zal Israel en Hij zal ons,
zijn volk, verlossen van al onze zonden.

geen media