75 – Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom

Afspelen

 Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom

Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom,
die wonderlijk zacht zich daar wendt.
Zijn bronwel is Christus, uw Heer en uw Hoofd,
zeg is deze stroom u bekend?
Refrein

Die stroom is zeer diep en zijn water is klaar,
geen water kan kost’lijker zijn;
‘t geneest uwe krankheên, ‘t geneest ze voor goed,
en maakt de onreinste weer rein.
Refrein

Het water des levens dat is deze stroom,
in Jezus slechts wordt Hij gekend;
het leven zijns bloed en zijn heiligend Woord,
o, zondaar, tot u zich ook wendt.
Refrein

Wie dorst heeft, Hij kome en neme om niet!
Zo roepen de Geest en de bruid.
Gereinigd van hart men Gods aangezicht ziet,
het kom zondaar, kom klinkt nu luid.
Refrein

Refrein:
Gij dorstige, ga zonder schroom
tot deze zo heerlijke stroom;
zijn water vloeit fris en machtig nu,
het stroomt in Gods zending voor u.

melodie met toestemming Rainer Schröter