77 – Ik weet een Rijk waar Jezus troont

Afspelen

 

Ik weet een Rijk waar Jezus troont

Ik weet een Rijk waar Jezus troont,
een Rijk zo wonderschoon,
door eng’lenscharen lang bewoond
als milde zegensboon.
Refrein

Hij spreekt zo vriend’lijk: komt tot mij,
rust vindt ge aan mijn borst,
gij allen, die vermoeid en mat
naar ware vrede dorst.
Refrein

De erfgenamen trekken in
in ‘s Heren heil’ge naam,
Hij stelt de zielen allen vrij
van zond’ en schulden saam.
Refrein

De wereld geeft met al haar lust
geen rust voor ons gemoed;
wij vinden aan des Heilands borst
de vreê, als hoogste goed.
Refrein

Refrein:
Zij zingen allen mij: kom in,
zij zingen allen mij: kom in.
De engelen roepen en zingen mij:
wie wil die kome in!
Kom, kom in, kom, kom in.
De engelen roepen en zingen mij:
wie wil die kome in!

melodie met toestemming Rainer Schröter