78 – Ik weet ene bronne

Ik weet ene bronne

Ik weet ene bronne, in Sion zij welt,
geeft water des levens zo rein;
en vloeit uit d’ apost’len, door Jezus gesteld,
geen water kan Godd’lijker zijn.
Refrein

Kom, dorstende ziel, neem het water dier bron,
Gods waarheid zij u ene lust;
slechts wie aan deez’ stroom met oprechtheid zich geeft,
ontvangt Gods genade en rust.
Refrein

O, kom, en aanschouw dan de tranen geweend,
vergoten, o zondaar voor u;
aanschouw toch de liefde van Jezus uw Heer,
zijn liefde roert u toch ook nu.
Refrein

Refrein:
O, ziele, kom, les uwe dorst,
en zoek deze heerlijke stroom;
kom, wend u tot Hem als ‘s Heren Geest,
zoek genade bij Hem, zonder schroom.

Geen media