82 – In Jezus armen rust gij zacht

Afspelen

 

In Jezus armen rust gij zacht

In Jezus armen rust gij zacht,
aan `t hart vol reine liefde;
daar voelt het harte zalig zich,
wat ook in `t leven griefde.
Want in zijn armen is `t u goed,
ontvlamt uw hart in liefdegloed.
Refrein

In Jezus armen rust gij zacht,
zijn liefde dekt uw zonden;
komt, legt u aan zijn borst dan neer,
verslaag`nen en gewonden.
Hij richt u op, verkwikt uw Geest,
uw zielesmarten Hij geneest.
Refrein

In Jezus’ armen rust gij zacht,
daar wijken al uw zorgen;
geen kwaad uw ziele treffen kan,
bij Hem zijt gij geborgen.
Welzalig, die tot Jezus vliedt,
daar Hij uw ziel een toevlucht biedt.
Refrein

Refrein:
zijn ogen stralen vol van liefde,
van liefde, die de aard` niet kent;
die nu in zijn apost`len weder
zich nodend tot het mensdom wendt.

melodie met toestemming Rainer Schröter