84 – t Is, Heer, uw werk

Afspelen

 

t Is, Heer, uw werk

t Is, Heer, uw werk, van U alleen,
het werk waarin wij staan;
daar Heer, Gij zelf de bouwer zijt,
kan ‘t nimmermeer vergaan.
Wat Gij beloofd hebt in uw Woord,
een helper, die ons altijd hoort,
dat zijt Gij heden in uw zoon,
in Hem staat uw genadetroon,
door Hem Gij werkt,
steeds weer uw volk versterkt.

‘t Gezantschap Gods van deze tijd,
door U gezonden, Heer,
bereidt uw volk tot hemelbruid
door der apost’len leer.
O, leidt ons verder aan uw hand,
naar ‘t eeuwig, heerlijk Vaderland,
laat ons met U ten hemel gaan,
al voert de weg op lijdenspaan,
waar Gij ons leidt,
is ‘t eind: de heerlijkheid.

melodie met toestemming Rainer Schröter