85 – Is Jezus in uw hart geboren nu?

Is Jezus in uw hart geboren nu?

Is Jezus in uw hart geboren nu?
Blijft Hij in vreugd’ en smart ook steeds in u?
Zijt gij in ‘t levenslot een met uw Heer en God?
Smaakt gij dat zielsgenot?
Dan is het goed. (3x)

Is het de heil’ge Geest die u steeds leert?
Dan weet gij zeker dat Jezus regeert.
Ken Hem in ‘t dienend ambt, dat steeds uw heil bekampt,
zo dan Hem aangeklampt,
dan is het goed. (3x)

Houdt Jezus hand steeds vast, dan is het wel!
Daar overwint gij mij zonde en hel.
Dan hebt gij zaligheid, hier al in need’righeid,
en straks in heerlijkheid,
dan is het goed. (3x)

Geen media