87 – Ja, o Heiland, troost en raad

Ja, o Heiland, troost en raad

Ja, o Heiland, troost en raad
vindt een elk die tot U gaat;
o, voer ons aan uwe hand
veilig naar ‘t beloofde land.
Zijn wij moede, dat ons oog
zich tot U verheffen moog!
Maak ons allen meer bewust,
dat G’ ons leidt naar d’ eeuw’ge rust.

Gij, die alle banden slaakt,
help ons, als verzoeking naakt;
o, dat vrees en twijfel niet
ons ontroven wat Gij biedt.
Loeit de stormwind woest en wild,
zijt Gij ‘t nog die stormen stilt!
Maak ons allen meer bewust
dat in U is veil’ge rust.

Geen media