88 – Ja, slechts een wens

Afspelen

 

Ja, slechts een wens

Ja, slechts een wens, slechts een verlangen
heb ik voor u, mijn zuchtend hart,
dat Gij als Jezus steeds moogt blijven
onwankelbaar in vreugd’ en smart.
Hij zij uw toevlucht t’ allerstonde,
zijn liefde blijve uw banier;
Hij zij met u op al uw wegen,
dit wens ik u, mijn harte hier.

Hij zij uw licht op donk’re wegen,
Hij uw kompas op ‘s levens zee;
bij ‘t grievendst leed uw troost, uw balsem,
Hij ga met u door ‘t leven mee.
O, zoek de rust slechts in zijn armen,
gebonden aan zijn zachte juk;
Hij sla u gaad’ in zijn erbarmen,
wat deren u dan zorg en druk?

Genâ en heil wordt slechts gevonden
in Jezus, als des Vaders zoon,
die tot u komt in zijn apost’len,
in hen staat Gods genadetroon.
Laat dan door Jezus hand u leiden,
die in d’ apost’len richting geeft,
mijn zuchtend hart, dan zult gij roemen,
dat gij door Gods genade leeft.

melodie met toestemming Rainer Schröter