89 – Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven

Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven

Ja, verzek’ring van ‘t eeuwig leven
schenkt de Heer door d’ apostel ook mij,
mijn geloven is weten geworden,
de genade mijns Gods maakt mij blij.
Refrein

Sterke rotssteen in zorgen en noden,
glanzend licht in de donkerste nacht,
neen, geen vijand kan ‘t leven mij doden,
dat Gij, Heer in d’apost’len mij bracht.
Refrein

Op Hem bouw ik, laat alles verzinken,
mocht het soms ook het liefste mij zijn,
ik zie Jezus de Heiland mij wenken,
ja, de liefde des Vaders is mijn.
Refrein

In gelove aan Christus apost’len,
ga ik zeker en richt mijne schreen;
is de weg dan hier dikwijls ook donker,
‘k weet Hij leidt tot de heerlijkheid heen.
Refrein

Refrein:
Ga dan voorwaarts, ga dan voorwaarts,
Jezus zendt zijn apost’len vooraan,
blijde hope, blijde hope,
Jezus breekt in d’ apost’len mij baan.

Geen media