91 – Jezus trouwe voert wie willen

Jezus trouwe voert wie willen

Jezus trouwe voert wie willen
op de berg der heerlijkheid;
ja, wie Hem vertrouwend volgen,
Hij in vruchtb’re velden leidt.
Refrein

O, wie zou niet gaarne wonen,
op de berg der heerlijkheid?
Waar de Heer der zaligheden,
ons als zijne broeders beidt?
Refrein

Wie zou niet, als gast, graag wonen
op de berg der heerlijkheid?
Waar de Heer ons vreugdedranken
en een volle dis bereidt.
Refrein

Laat ons tabernaak’len bouwen
op de berg der heerlijkheid;
waar, Gij, Heer, en uw getuigen
met uw heilsgoed ons verblijdt.
Refrein

Refrein:
O wat zalig heerlijk lot,
in gemeenschap met zijn God!
Dan de zorge van ons vliedt,
en het oog de Heiland ziet.

Geen media