94 – Kom in mijn hart

Kom in mijn hart

Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
o, kom in mijn hart, Heer Jezus!
Breng keer op keer uw ware leer,
opn ieuw in mijn hart, Heer Jezus!

Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus!
Blijf op mijn vraag, vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus!

Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
o, leef in mijn hart, Heer Jezus!
‘k Ben dan uw kind dat U bemint
vanuit heel mijn hart, Heer Jezus!

Woon in mijn hart, woon in mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer Jezus!
Hier is uw huis, uw eigen thuis,
ja hier is mijn hart, Heer Jezus!

Geen media