95 – Krachtig bouwt de Heer

Krachtig bouwt de Heer

Krachtig bouwt de Heer als vrucht van ‘t kruis,
door zijn trouwe knechten zijn geheiligd huis;
Jezus wand’lend onder ons in knechts gewaad,
dient uit liefde, leidt ons in verzoende staat.
Refrein

God bouwt thans een huis, zijn naam ter eer,
Jezus arbeidt heden door apost’len weer;
trekt met liefdekoorden zondaars tot zich heen,
geeft ze kracht tot dragen, troost bij hun geween.
Refrein

Heerlijk, heerlijk is des Heren woord,
neemt het dankbaar aan, gij allen die het hoort;
wilt gij zalig worden naar des Vaders zin,
geeft u Hem oprecht en in de kinderzin.
Refrein

Refrein:
O, dat is zalig en heerlijk,
Jezus maakt ons zich gelijk,
heilstaat voor ieder begeerlijk,
Hij maakt ons gelukkig en rijk.

Geen media