96 – Laat ons Sions lied’ren zingen

Laat ons Sions lied’ren zingen

Laat ons Sions lied’ren zingen,
stemt de hartenssnaren fijn;
dat de wereld het moog’ horen,
dat wij eerst’lingskind’ren zijn.
Laat de frisse jubelklanken
spreken van de liefdegloed,
die ons eensgezind doet strijden,
ons bezielt met heil’ge moed.
Laat het licht uit Sions woning
helder schijnen dan en klaar,
zodat heel de wereld wete:
ier is ‘s Heren dienstaltaar.

Heer, zie zeeg’nend op ons neder,
op uw volk, het Isr’els zaad,
dat Gij leidt door uw apost’len
naar de hun beloofde staat.
Sterk de zwakken, sterk de moeden,
geef hun nieuwe zielemoed;
help ons daag’lijks biddend waken,
dat ons niets versagen doet.
Want Gij zult het heil bereiden
in uw Rijk der heerlijkheid
aan hen, die U hier belijden
in de staat van ned’righeid.

Geen media