97 – t Lichtend spoor van onze Heiland

t Lichtend spoor van onze Heiland

t Lichtend spoor van onze Heiland,
volgt het allen
na; ‘t werk waartoe gij zijt verkoren,
kent geen wederga.
Komt, houdt moed, want Gods gezond’nen
staan u trouw terzij;
in de strijd met alle Geesten
is hun hulp nabij.

‘t Zwaard des Geestes zij uw wapen
in de goede strijd;
gordt en dekt u met de waarheid
en gerechtigheid.
‘t Vredesevangelie zij het
schoeisel voor uw voet;
‘t schild van uw geloof de pijlen
satans blussen doet.

Doet dus aan Gods wapenrusting,
dan kunt gij weerstaan
satan en zijn overheden,
en hun list ontgaan.
Niet versaagd, want God zal helpen,
Hij, de sterke held;
blijft met alle strijders christi
moedig staan in ‘t veld.

Geen media