99 – Lieve Vader, sterk mij, zwakke

Afspelen

 

Lieve Vader, sterk mij, zwakke

Lieve Vader, sterk mij, zwakke,
kracht’loos ben ik zonder u,
Gij, die alles kunt bewerken,
sta mij bij en help mij nu.
Wil mijn bede toch verhoren,
en uw hulpe schenken, Heer,
o, trek mij weer uit het aardse
in uw reine liefdessfeer.

Lieve Vader, o bevrijdt mij
van mijn zonden en mijn schuld,
zodat vrede en genade
weer geheel mijn hart vervult.
Want uw zoon heeft zich gegeven
als een offer, ook voor mij.
O, ontferm u, lieve Vader,
stel opnieuw mijn ziel weer vrij.

melodie met toestemming Rainer Schröter