101 – Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid

Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid

Meen,ge ziel bezwijkt van droefheid
wijl zij nergens uitkomst ziet.
Meen’ge ziele zucht naar vrede,
die de wereld haar niet biedt.
Stilt gij hier dus kindersmart,
spreekt gij daar een woord naar ‘t hart,
acht die arbeid niet gering,
wees tot troost in kleine kring.
Refrein

Waar Gods liefde u thans nadert,
door d’ apost’len schatten biedt;
zorg dan, dat gij ruim vergadert, ‘
t wordt gegeven u om niet.
En bedenk, dat uw geslacht
tot verlossing op u wacht;
dat gij daartoe wordt bereid
in uw aardse vormingstijd.
Refrein

Refrein:
Denk aan ‘t woord vaak gehoord,
denk aan ‘t woord vaak gehoord:
wie in ‘t kleine heeft gebouwd,
wordt het grote toevertrouwd.

Geen media