104 – Mijn Vader, uwe wil

Afspelen

 

Mijn Vader, uwe wil

Mijn Vader, uwe wil moog steeds de mijne zijn;
aan uwe liefdehand ga ‘k als een kind, zo klein.
grote liefde wil mijn ziel steeds hulpe bien,
daarom niet mijn wil, Heer! Uw wil zal steeds geschien.
Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw wil zal geschien.

Mijn Vader, uwe wil! Bij strijd op ‘t levenspad
blijft Gij mijn ster der hoop en houdt mijn hand omvat;
hier ben ik, voer mij op en doe m’ uw heil toch zien.
Daarom niet mijn wil, Heer, uw wil zal steeds geschien.
Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw wil zal geschien.

Mijn Vader, uwe wil! Zowel bij vreugd’ als rouw;
wat ook de toekomst breng’, aan U ik mij betrouw.
Geloofsvol ga ‘k de weg waar ik uw hulp mag zien.
Daarom niet mijn wil, Heer! uw wil zal steeds geschien.
Daarom niet mijn wil, Heer, maar uw wil zal geschien.

melodie met toestemming Rainer Schröter