105 – Naar ‘t Vaderhuis

Afspelen

 

Naar ‘t Vaderhuis

Naar ‘t Vaderhuis, daarheen gaat mijn verlangen,
naar d’eeu’ge zaal’ge liefdessfeer,
weg van de wereld en haar wrange vreugde,
haar schijngenot, haar roem en eer.
Met duizend wensen ben ik aangevangen,
maar keer terug met slechts één verlangen,
het stille heimwee onder leed en kruis:
naar ‘t Vaderhuis, naar ‘t Vaderhuis
Refrein

Naar ‘t Vaderhuis, zoals een schip de haven
weer zoekt na lange, barre reis,
zo trekt mijn hart, na veelbewogen jaren,
mij weer naar ‘t hemels paradijs.
Mijn hart wordt licht, het wordt mij blij te moede,
reeds wenkt het licht, trots stormen om mij woeden,
een wijle slechts, dan ben ‘k voor eeuwig thuis,
in ‘t Vaderhuis, in ‘t Vaderhuis

Refrein:
O eeuwig thuis, o Vaderhuis,
om dan voor eeuwig bij de Heer te wezen,
daar waar geen leed of smart meer is te vrezen,
in ‘t Vaderhuis, in ‘t Vaderhuis.

melodie met toestemming Rainer Schröter