106 – Naar ‘t Vaderland

Naar ‘t Vaderland

Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland!
Laat ons de ankers lichten
en zeil en roer naar wind en golven richten.
In blijde hoop de ziel op weerzien zint,
naar ‘t lieflijk oord
waar zij behoort,
in blijde hoop de ziel op weerzien zint,
niets haar dan bindt.

Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland!
Reeds blauwt voor ‘t oog de rede,
en smaakt het hart reeds hier een hemelvrede.
Van verre wenkt ons lachtend toe de kust,
en ‘t lieflijk strand
van ‘t Vaderland.
Van verre wenkt ons lachtend toe de kust
van ‘t land van rust.

Naar ‘t Vaderland, naar ‘t Vaderland!
Naar d’ eeuw’ge hemellichten;
wil naar dat oord uw pelgrimsscheepje richten,
en bidt om krachten uit des Vaders hand,
dat Hij u leidt
waar heil u beidt.
Ja, onder leiding van des Vaders hand
naar ‘t Vaderland!

Geen media