107 – Nader mijn God bij U

Afspelen

 

Nader mijn God bij U

Nader mijn God bij U, U naderbij!
Drukt ook het leed mij hier, dreigt velerlei,
toch zal trots kruis en pijn,
steeds dit mijn leuze zijn:
nader mijn God bij U, U naderbij!

Ontbreekt op ‘t levenspad vaak zonneschijn,
rustplaats voor ‘t moede hoofd een steen moet zijn,
‘k ben hier een wijle toch,
mijn wens zij dan ook nog:
nader, mijn God bij U, zo zal het zijn.

Is ook mijn levenspad moeilijk en steil,
‘t voert naar het doel mij heen, dient tot mijn heil.
Gods eng’len troosten mij:
‘Wij staan u helpend bij.’
Nader, mijn God, bij u, dat brengt mij heil.

Is dan de nacht voorbij, schijnt weer de zon,
‘t aanbiddend harte zegt: Gods trouw verwon.
‘k Bouw dan mijn bethel, Heer,
mijn ziele juicht dan weer:
‘Nader, mijn God, bij u, mijn levenszon.’

melodie met toestemming Rainer Schröter