108 – Neem Jezus in uw vaartuig op

Afspelen

 

Neem Jezus in uw vaartuig op

Neem Jezus in uw vaartuig op,
in kinderlijk vertrouwen;
in zijn apost’len toont Hij zich
een rots om op te bouwen.
Al is de zee ook woest en wild,
‘t is nog de Heer, die stormen stilt.
Refrein

Hij houdt het stuurrad vast en goed,
en zal dit niet verlaten;
houd slechts het oog op Hem gericht,
geen eigen kracht kan baten.
Hem zijn gehoorzaam zee en wind.
Dus zijt gij veilig, eerts’lingskind!
Refrein

Wees immer waakzaam en bereid,
verlies niet uw gelove,
en laat dit in de grootste nood
door niemand u ontroven.
Hij stilt de storm, ook in uw hart,
geeft troost in alle leed en smart.
Refrein

Refrein:
Heb slechts geloof, Hij is met u,
in Hem zijt gij geborgen.
Als Jezus in uw scheepje is,
waarom dan bange zorgen?
Dan is èn vaart èn doelgewis,
daagt telkens weer de morgen.

melodie met toestemming Rainer Schröter