110 – Nog is `t de tijd

Nog is `t de tijd

Nog is `t de tijd, de tijd van Gods genade,
nog zijn apost`len met hun hulp nabij.
O hoort hun Woord, `t behoedt de ziel voor schade,
en maakt ons sterk als strijders aan hun zij.
Refrein

Wees mij nabij o Heer, op al mijn wegen,
en doe mij waakzaam zijn te allen tijd;
o doe mij zijn voor velen tot een zegen,
dat eens de Heiland mij alzo belijd`.
Refrein

O, welk een heil, dat Gij door uw apost`len
mij doet verstaan waartoe ik leef, o Heer!
Help mij als ik met zondenmachten worstel,
geef Gij moed tot strijden immer weer.
Refrein

Refrein:
Heer maak mij sterk en leer mij overwinnen,
wat mijne ziel nog aan de aarde bindt,
opdat `k als heer en meester mijner zinnen
in `t doen van uwe wil mijn vreugde vind,
opdat `k als heer en meester mijner zinnen
in `t doen van uwe wil mijn vreugde vind.

Geen media