113 – O, eerst’lingskind, waardeer

Afspelen

 

O, eerst’lingskind, waardeer

O, eerst’lingskind, waardeer
het voorrecht u bereid;
uw plaats in ‘t heilsplan Gods
voor tijd en eeuwigheid.
Kortstondig is de vreugd
van wat g’ op aard geniet,
doch eeuw’ge zaligheid,
‘t verlossingswerk u biedt.

Zijt gij niet vrijgekocht
uit satans dienstverband,
met heil’ge Geest gedoopt
door ‘t woord van Gods gezant?
En hebt gij niet erkend
des Vaders liefdemacht,
die u genade schenkt
en overwinningskracht?

Nog is het niet te laat,
dus strijdt de goede strijd.
Want ernstig klinkt het Woord:
benut uw vormingstijd!
Aanvaardt dan tot uw heil,
wat u de Heiland biedt,
opdat u nimmer treff’:
ga heen, ik ken u niet.

melodie met toestemming Rainer Schröter