114 – Of stormen al loeien

Afspelen

 

Of stormen al loeien

Of stormen al loeien, geen sterre daar blinkt,
de hemel verduistert steeds meer;
vertrouwend op God, mij de moed niet ontzinkt,
’t is mij goed, ’t is mij goed in de Heer.
Refrein

Als satan zich opmaakt en vreze mij baart,
dit woord geeft de ruste mij weer:
uw Heiland kocht u en de vorst dezer aard’
noch de hel hebben recht op u meer!
Refrein

Nu leef ik in Christus, voor Christus alleen,
zijn Geest daald’ ook in mij terneer;
en blijf ik met zijne apost’len steeds een,
smaak ik vrede en rust in mijn Heer.
Refrein

Refrein:
’t Is mij goed in de Heer,
’t is mij goed, ’t is mij goed in de Heer.

melodie met toestemming Rainer Schröter