115 – O, Godgewijde eerst’lingsschaar

O, Godgewijde eerst’lingsschaar

O, Godgewijde eerst’lingsschaar,
door Christus zelf vergaard,
met wie de Heer zo wonderbaar
zijn trouw verbond bewaart;
laat schijnen toch zijn waarheidslicht,
groot is de duisternis;
vrees satan en zijn listen niet,
uw zege is gewis!

Komt broeders, zusters, sluit u aan,
hier is d’Immanuel,
en schaart u om zijn kruisbanier,
als ‘t Geest’lijk Israel.
Verdwijne alle ijd’le zin,
de lauwheid van de Geest.
In Godes kracht moog’ ieder staan,
fier, moedig, onbevreesd.

Slechts een zaak ons van waarde is:
hoe wij tot Jezus staan;
of elk van ons zijn naam belijdt,
en zijnen weg wil gaan!
Als zó ons Christus’ liefde dringt,
die elke ziel omvat,
verspreiden wij de zaligheid,
de glans van Salems stad!

Geen media