117 – O Heer, maak mij gelijker

O Heer, maak mij gelijker

O Heer, maak mij gelijker
aan ‘t beeld van uwen zoon;
mijn hart aan liefde rijker,
een plaatse u ter woon!

‘k Wil daartoe mij verbinden
met uw gezant, o Heer!
Dat Hij mijn ziel kan vinden,
kan vormen tot uw eer.

O, dat geheel mijn wezen
dan word’ een open brief,
waar ieder in kan lezen:
ook mij heeft Jezus lief!

Geen media