118 – O liefde, gouden zonneschijn

Afspelen

 

O liefde, gouden zonneschijn

O liefde, gouden zonneschijn
voor ‘t arme mensenhart.
O, dring met uwe gloed in mij
en troost m’ in alle smart.
Het duister wijkt, de nacht vliedt heen
waar ‘t licht der liefde schijnt
en zaligheid verdringt het leed
dat in de ziele schrijnt.
Refrein

De zon, die met haar liefdegloed
mij ‘t hoogst geluk bereidt,
is Christus, mijn Immanuel,
ja, Hij in eeuwigheid!
Dies zing ik Hem mijn jubellied,
reeds hier in ‘t tranendal,
en eeuwig, als ‘k in heerlijkheid
Hem eens aanschouwen zal.
Refrein

Refrein:
Die liefde Gods, zo vaak miskend,
die telkens weer zich tot ons wendt.
Die liefde Gods toont zich ook nu,
zij straalt voor mij, zij straalt voor u.

melodie met toestemming Rainer Schröter