120 – O mijn ziel, wees toch bereid!

O mijn ziel, wees toch bereid!

O mijn ziel, wees toch bereid!
wil toch waakzaam leven;
opdat niet in boze tijd
u ‘t geloof begeve.
Zeker is ‘t, satans list
doet zo vele vromen
in verzoeking komen.

Waak dan op uit uwe rust,
uit uw zondig slapen,
opdat niet de wereldlust
uwen Geest ontwapen’.
‘t Onderpand, door Gods hand
uit gena gegeven,
waarborgt eeuwig leven.

Echter, bid daar ook steeds bij,
bid bij al uw waken;
want Gods Geest alleen kan u
vrij van lauwheid maken.
Zijne macht geeft u kracht
u met zielsverblijden
aan zijn Werk te wijden.

Geen media