122 – Ons hart verheugt zich

Ons hart verheugt zich

Ons hart verheugt zich, dat bij God
de leiding ligt van gans ons lot,
en dat Hij vreugd’ of ongeval
voor ons ten goede leiden zal.

Hij, die ons gans bestaan doorziet,
houdt ook de schaal van ons verdriet;
zijn wijsheid weet, of leed en smart
ons dichter leidt tot ‘t Vaderhart..

Hij, die zijn eigen weg wil gaan,
ziet dwaallicht vaak voor sterren aan,
en gaat Hij op dat schijnsel door,
dan dwaalt Hij af van ‘t rechte spoor.

God kent alleen het naaste pad
dat uitloopt op de hemelstad;
Hij weet wanneer in ons gemoed,
of smart, of blijdschap voordeel doet.

Komt, gaan wij dan bemoedigd voort,
in vast vertrouwen op zijn woord;
hoe moeilijk soms de weg ook schijn’,
het eind zal zeker zalig zijn.

Geen media