123 – O, wil toch van het levenswoord

O, wil toch van het levenswoord

O, wil toch van het levenswoord
geen hoorders zijn alleen;
of ‘t al dan niet uw zin bekoort,
gaat om te doen eerst heen.
Dan komt er vrede in uw huis
en blijheid in ‘t gemoed;
dan vindt gij kracht om zelfs uw kruis
te dragen welgemoed.

Weet, dat Gods eeuw’ge liefdemacht
zich aan dat woord verbindt;
wie ‘t dankbaar hoort en ook betracht
toont zich met recht Gods kind.
Dat is de ware kinderzin:
te volgen trouw en stil.
Het doen alleen geeft rijk gewin,
het doen van ‘s Vaders wil.

Geen media