125 – Reeds een dag in Gods gemeenschap

Afspelen

 

Reeds een dag in Gods gemeenschap

Reeds een dag in Gods gemeenschap,
als bij Vader thuis te zijn,
is mij meer dan duizend elders,
meer dan alle aardse schijn.
Mocht ik ook al duizend jaren
hier in ijd’le vreugde zijn,
geeft dat mij nog geen voldoening,
wereldvreugd baart zielepijn.

Of ook smart en leed de ziele
vaak op aard’ nog zuchten doet;
Gods gemeenschap weer te smaken,
maakt het bitterst lijden zoet.
Want bij Hem zijn gene tranen,
geen geklaag en geen geween,
daar behoeft men niets te vrezen,
zelfs geen dood kan binnentreên.

God te kennen, Hem te dienen,
is der uitverkoor’nen lust,
want Hij zelf, hun God en Vader,
is de bron der zielerust.
Heer, versterk in mij ‘t verlangen,
richt slechts dáárop mijne zin:
U op aard’ reeds aan te hangen
als het rechte heilgewin.

melodie met toestemming Rainer Schröter