126 – Reikt elkaar de hand ten bonde

Reikt elkaar de hand ten bonde

Reikt elkaar de hand ten bonde,
in deez’ God gewijde stonde,
tot elkanders zaligheid.
Laat ons ‘s Vaders wil betrachten;
d’ een de ander meerder achten,
dan wordt ons zijn heil bereid.
Dan wordt ons zijn heil bereid.

Slechts een meer erkennend leven
kan een schoner uitkomst geven,
voert van licht tot licht ons voort.
Zijn wij zwak in dit ons pogen,
God schenkt krachten uit de hoge,
sterkt ons door ‘t apostelwoord.
Sterkt ons door ‘t apostelwoord.

O, laat niets ons dan verhind’ren,
om eendrachtig -als Gods kind’ren-
ons te tonen, t’ alle tijd.
Richten wij met vast vertrouwen
‘t oog op God, die ‘t hart wil bouwen
tot een tempel, Hem gewijd.
Tot een tempel, Hem gewijd.

Geen media