127 – Rijke beloften

Afspelen

 

Rijke beloften

Rijke beloften heeft God gegeven
slechts aan de zielen, die Hij verkoor,
op hun pelgrimsreis door dit leven,
waar hun zijn woord als sterre steeds gloort:
ik zal u leiden, ik zal u leiden,
ik zal u leiden al met mijn oog,
ik zal zelf uw leidsman toch wezen
in uw apost`len, houdt hen dus hoog.

`k Heb u gekend reeds lang van tevoren;
toen nog geen moederhart aan u dacht,
was uw ziel door mij uitverkoren
tot een profeet voor dit uw geslacht.
Gij zijt geroepen, gij zijt geroepen,
gij zijt geroepen tot mijn verbond;
laat uw menszijn u niet verhind`ren,
ik geef mijn woorden wel in uw mond.

O welk een voorrecht, welk een genade
smaken Gods kind`ren, zijn eigendom
dat z`als erfgenaam der beloften
vernemen mogen in `t heiligdom:
ik zal u bijstaan, ik zal u bijstaan,
ik zal u bijstaan in uw verweer;
vreest toch niet voor uwe belagers,
ik ben uw helper zo spreekt de Heer.

melodie met toestemming Rainer Schröter