128 – Rust, mijn ziel, uw God is koning

Rust, mijn ziel, uw God is koning

Rust, mijn ziel, uw God is koning,
aard’ en hemel zijn gebied,
alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand’ring,
en betreurt ze dag aan dag;
hunkert naar hetgeen Hij zien zal,
wenst terug ’t geen Hij eens zag.

Rust, mijn ziel, uw God is koning,
wees tevreden met uw lot,
zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

Geen media