129 – Slechts vertrouwen elke dag

Slechts vertrouwen elke dag

Slechts vertrouwen elke dag,
bij wat ook gebeuren mag,
Jezus trouw mij leiden zal,
slechts vertrouwen dat is al.
Refrein

Troostend schijnt, zelfs in de smart,
‘t licht des Geestes in mijn hart;
ja, bij nood en ongeval
slechts vertrouwen dat is al.
Refrein

Zingend als mij ‘t licht bestraalt,
biddend als het nachtfloers daalt,
wat voor leed ook overal,
slechts vertrouwen dat is al.
Refrein

Slechts vertrouwen uur na uur,
heel des levens korte duur,
niets mij van Hem scheiden zal,
slechts vertrouwen dat is al.
Refrein

Refrein:
Slechts vertrouwd zo lang ik leef,
wat op aard’ mij ook begeev’,
zelfs in ‘t diepste, duist’re dal,
slechts vertrouwen dat is al.

Geen media