130 – Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling

Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling

Smal is ‘t pad, waar, o eerst’ling, de Vader u leidt,
de poort is zeer eng soms, waar Jezus u beidt.
Die weg, vaak met doornen en dist’len omzoomd,
Hij voert naar de hemel; Gods zone daar woont.
Refrein

Op deez’ weg wacht de eerst’ling zo menige strijd,
de Vader der leugen Hem twijfel bereidt,
de stenen des aanstoots verwonden de voet,
het gaan op die weg kost vaak tranen en bloed.
Refrein

Refrein:
Mag die weg soms moeilijk gaan,
op het einddoel komt het aan!
kom, het steile pad betreen,
naar de heerlijkheid heen

Geen media