131 – Tot de berg der heerlijkheden

Afspelen

 

Tot de berg der heerlijkheden

Tot de berg der heerlijkheden
voert ons Jezus arbeid heen,
en op groene frisse weiden
allen leidt, die tot Hem treên.
Refrein

Op de berg der heerlijkheden
-wie beklimt niet graag de top?-
zien wij stralend en vol vreugde
tot de Heiland dankbaar op.
Refrein

Op de berg der heerlijkheden
is het goed de gast te zijn,
Jezus ons ten dis er nodigt,
daar Heerst vreugde, hoog en rein.
Refrein

Op de berg der heerlijkheden
bouwen wij een woonstee, Heer,
blijven wij voor nu en eeuwig
tot getuige van uw eer.
Refrein

Refrein:
O, hoe heerlijk hier te zijn,
één in liefde, groot en klein.
Alle bange zorg hier vliedt
als het oog naar Jezus ziet.

melodie met toestemming Rainer Schröter