132 – Trouw en vast aaneengesloten

Afspelen

 

Trouw en vast aaneengesloten

Trouw en vast aaneengesloten,
zoekt ons hart in God zijn rust;
doen w’ het vuur der liefde vlammen
naar des Heilands wil en lust.
Hij het hoofd en wij de leden,
Hij het licht dat uit ons straalt,
Hij de Meester, wij zijn broeders,
Hij het leven dat niet faalt.
Hij de Meester, wij zijn broeders,
Hij het leven dat niet faalt.

Kind’ren Gods, wilt nu toch komen,
en vernieuwt met Hem ’t verbond,
zweert de overwinnaar Jezus l
iefd’ en trouw uit ’s harten grond.
Als ’t uw onderlinge keten
aan de macht der liefde faalt,
spoedt u haastig dan tot Jezus,
dat Hij u die band weer staalt.
Spoedt u haastig dan tot Jezus,
dat Hij u die band weer staalt.

Liefde, heeft de Heer gesproken,
is het allerhoogst gebod,
deze kracht brengt die nog dwalen
zeker tot hun Heer en God.
Wilt dus ’t liefdevuur ontsteken,
zodat ieder het zal zien,
wij, als kind’ren Gods op aarde,
overal slechts liefde biên!
Wij, als kind’ren Gods op aarde,
overal slechts liefde biên!

melodie met toestemming Rainer Schröter