133 – U behoor ik, Heer

U behoor ik, Heer

U behoor ik, Heer, ‘k ben uw eigendom,
want Gij gaaft het kindschap mij.
Een verlangen grijpt mijne ziel nu aan,
brengt mij dichter U nabij!
Refrein

Door de kracht uws Woords wijd ik gaarne mij
aan uw dienst, o zalig lot!
Waar mijn hart aan hecht, wat mij van U trekt,
geef ik prijs voor u, mijn God!
Refrein

Welk een zaligheid stroomt door ‘t harte heen,
als het zich U dienend geeft;
als uit liefdedrang, in gehoorzaamheid,
Heer, mijn ziel voor U slechts leeft.
Refrein

Refrein:
Breng mij nader, nader door ‘t apostelwoord
tot uw minnend Vaderhart;
bind mij dichter, dichter door dat liefdekoord
aan u, Heer, in vreugd en smart.

Geen media