134 – U behoort geheel mijn leven

U behoort geheel mijn leven

U behoort geheel mijn leven,
U te dienen, is mijn eer!
apost’len na te volgen,
is mijn hoogste vreugd’, o Heer!
Hebt G’ Uzelf aan mij gegeven,
Heer, neem ook mijn offer aan;
at mijn krachten, tijd en gaven,
immer U ten dienste staan.

Wijd mijn handen, dat ze werken,
wat uw Vaderhart behaagt;
wijd mijn voeten, dat ze wand’len
waar uw liefdemacht mij schraagt.
Wijd mijn stem, opdat ik and’ren
van uw goedheid spreken mag;
wijd mijn have, wijd mijn gave,
laat m’ U dienen al de dag!

Wat de wereld ook belove,
Heer, Gij zijt mijn grootste schat!
Laat m’ in uw nabijheid blijven,
houdt Gij steeds mijn hand gevat!
Help mij, dat ‘k uw licht doe schijnen
ook op and’re donk’re paan;
laat m’ in woord en daad belijden,
wat Gij hebt voor mij gedaan!

Geen media