135 – U bid ik aan, o macht der liefde

Afspelen

 

U bid ik aan, o macht der liefde

U bid ik aan, o macht der liefde,
Jezus, mijn trouwe vriend op aard’,
daar Gij mij steeds, trots al wat griefde,
eeuwige vreugde openbaart.
liefde, groot en onvolprezen,
hebt Gij aan mij, uw kind, bewezen.

Wie was met mij zo diep bewogen,
vol van erbarmen, eind’loos groot?
Wie zo vervuld van mededogen
dat Hij zichzelf ten offer bood?
‘t is Jezus, die zijn dierbaar leven
tot eeuwig heil voor mij wou geven.

Vol eerbied buigen wij ons neder,
roemen het heil dat Jezus bracht,
wij weten, spoedig komt Hij weder,
vreugdevol ‘t Godsvolk Hem verwacht.
Dan wijkt al ‘t droeve, aardse duister,
komt Hij in hemelglans en luister.

melodie met toestemming Rainer Schröter