136 – U wil ik dienen, trouwe God

U wil ik dienen, trouwe God

U wil ik dienen, trouwe God,
al zijn mijn krachten klein,
ik wil oprecht in al mijn doen,
U steeds getrouw ook zijn.
Waar Gij mij kracht schenkt telkens weer,
mij leidt aan uwe hand,
ga ik een vaste, zeek’re gang
naar ’t hemels Vaderland.

Gij schenkt mij hier reeds zielevreugd
en hemels, blij genot;
de toekomst zal nog schoner zijn,
altoos bij u, o God.
Is dan mijn aardse vormingstijd
somtijds vol smart en pijn,
het eind, als ik getrouw maar blijf,
zal zeker zalig zijn!

 

Geen media