138 – `s Vaders liefd` en mededogen

`s Vaders liefd` en mededogen

 

`s Vaders liefd` en mededogen
heeft ons hier een plaats bereid,
waar w`een wijle rusten mogen
van de moeite, zorg en strijd.
Waar w`een wijle rusten mogen
van de moeite, zorg en strijd.

Hier ontsluit Hij ons de wegen
tot zijn reine hemelsfeer;
bindt Hij aan `t geloof zijn zegen,
schenkend nieuwe kracht ons weer.
bindt Hij aan `t geloof zijn zegen,
schenkend nieuwe kracht ons weer.

Halleluja, zingt ons harte,
wij zijn Godes eigendom;
brengen aan deez` plaats Hem ere,
loven Hem in `t heiligdom.
Brengen aan deez` plaats Hem ere,
loven Hem in `t heiligdom

Geen media