139 – Vader, ‘t is uw welbehagen

Vader, ‘t is uw welbehagen

 

Vader, ‘t is uw welbehagen,
dat ik leef naar uw gebod;
door uw naam met eer te dragen,
te berusten in mijn lot.
Door uw Geest niet te mishagen
en uw wil niet te weerstaan.
Naar geen aards genot te jagen,
maar alleen tot U te gaan.

Lieve Vader, zo te leven
zijn mijn wil en vast besluit;
Jezus beelt’nis na te streven
te behoren tot zijn bruid.
Ja, dan zult Gij mij omhangen
eens het reine witte kleed,
zal ‘k de levenskroon ontvangen,
die Gij houdt voor mij gereed.

Geen media