140 – Van Sions hoogte klinkt een wet

Van Sions hoogte klinkt een wet

Van Sions hoogte klinkt een wet ons tegen,
en ’s Heren woord uit Salems vredestad.
Die wet des Geestes is Gods liefdeswille,
dat woord Gods waarheidslicht op ’s levenspad.
Heb lief de Heer met al uw ziele krachten,
en sluit uw naaste daarbij steeds weer in.
Laat Sions wet en Salems woord dan lichten,
het geeft de ziel een eeuwig heilgewin.
Refrein

Van Sions hoogte klinkt een wet ons tegen:
mijn kind, laat toch van alle oordeel af.
Wilt gij door and’rer zwakheid u dan dekken,
waar eigen zond’ u veel te denken gaf?
De liefde toch bedekt zo meen’ge zonde,
de haat alleenlijk in de hel gedijt,
die richt tot zelfs de allerkleinste fouten.
Laat ’t richten na, ’t is nog genadetijd.
Refrein

Refrein:
Wie oren heeft, die hore, zo spreekt de Heer die leeft,
wee Hem, die zich der leugen moedwillig overgeeft.

Geen media