142 – Vol beproeving is het leven

Vol beproeving is het leven

Vol beproeving is het leven
van een Godskind hier op aard’;
en door eigen wederstreven
vaak met zorg en angst bezwaard.
Mocht ik aan mijn Vader vragen:
Heer, waarom die strijd zo bang?
Is zijn antwoord: leer verdragen,
duurt de strijd u dan te lang?

Van de avond tot de morgen,
was beproeving mij nabij;
‘k werd geperst door angst en zorgen,
‘k wist het niet, ’t was goed voor mij.
Onder tranen, onder klagen,
zocht ik Hem, wie ‘k uitkomst vroeg!
’t Was zijn stem: Gij moet verdragen,
mijn genâ is u genoeg!

Maak mij vaardig om te dragen
wat U mij tot heden gaf;
immer volgend zonder klagen,
leunend op uw herdersstaf.
Wijk, o wijk dan vrees en zorgen,
Jezus hulpe is nabij;
in Gods Vaderhand geborgen,
wacht een blijde toekomst mij.

Geen media