144 – Vrede, Godes vrede

Afspelen

 

Vrede, Godes vrede

Vrede, Godes vrede, heerlijk schoon juweel;
klank van reine liefde, kind’ren Gods hun deel.
Zalig, zalig wie dat kleinood heeft,
want die zal aanschouwen, Hem die eeuwig leeft.
Zalig, zalig is, wie dat kleinood heeft.

Vreugde, ware vreugde, blijde zonnegloed,
zoete spijs der ziele, troost voor ’t bang gemoed.
Zalig, zalig, wie die schat ontving,
van zo hoge waarde voor de eersteling.
Zalig, zalig is, wie die schat ontving.

Liefde, heil’ge liefde, gave Gods zo groot,
vrucht van rein geloven, dierbaar goud kleinood.
Zalig, zalig, wie dat goud vergaart,
in de schoot der liefde eeuwig blijft bewaard.
Zalig, zalig is, wie dat goud vergaart.

melodie met toestemming Rainer Schröter