145 – Waakt, kinderen Gods

Waakt, kinderen Gods

Waakt, kinderen Gods, en benut al uw tijd,
o, weest op de komst van uw Heer toch bereid.
Zeer ernstig en dringend dit woord heden klinkt,
en diep in het hart der geloofskind’ren dringt.
Slechts God onze Vader kent uur, plaats en tijd,
o waakt dus en weest op zijn komen bereid.

Nooit was er een tijd, zo vol ernst en vol nood,
nooit was ook Gods hulp toch zo grenzeloos groot.
Ontsteekt maar uw lamp, zelfs al is het nog dag,
opdat niet de nacht straks verrassen u mag;
ja, immer bereid zijn, bij dag en bij nacht, m
et groeiend verlangen de bruigom verwacht.

Geen media