146 – Waakt op, waakt op, gij matte, droeve zielen

Waakt op, waakt op, gij matte, droeve zielen

Waakt op, waakt op, gij matte, droeve zielen;
de wachter roept, aat u zijn woord bezielen!
Ontvangt de zoon, Hij wil bij u verwijlen,
Hij is niet ver, wilt haastig tot Hem ijlen.
Refrein

Waakt op, waakt op, hoort de bazuinen schallen,
zijn knechten gaan, verzaam’len haastig allen!
De avond daalt, nog lutt’le zonnestralen
en ziet, Hij komt om zijne bruid te halen.
Refrein

Waakt op, waakt op, maakt deze roep u eigen,
gaat in de stad, eer ’t nodend woord zal zwijgen!
Ja, komt dan in, wilt gij een bruidslid wezen;
zo noodt de Heer, wiens naam is onvolprezen.
Refrein

Refrein:
De bruigom komt in ’s Heren kracht,
wie is als Hij zo groot van macht?
Waak Sion op, wees vrolijk nu,
sier u op ’t schoonst, Hij komt tot u.

Geen media